Pràctica guiada seleccions

Heu de fer aquesta pràctica i enviar els fitxer resultants en JPG.