Activitats de la unitat

Poseu l'enunciat de les preguntes de manera completa o resumida.