Tasques

Tema Tasques Data de venciment Tramesa Qualificació
Tema 4 Comprovar lectures sensors amb prog ARDUINO dilluns, 14 març 2011, 09:20 -
Programa Blocos per provar sensors - 1ª versió dimarts, 22 març 2011, 13:50 -
Programa Blocos per provar sensors - versió millorada dimarts, 22 març 2011, 14:15 -
Prog. Blocos seguidor línia - 1ª aproximació dimarts, 22 març 2011, 11:00 -