HISTÒRIA

  • HISTÒRIA


    Resultat d'imatges de HISTÒRIA
    En aquest apartat estudiarem la història des de la caiguda de l'imperi romà d'occident (476) fins al barroc (1600-1700)