Esquema per temes

 • GEOGRAFIA

  INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIAResultat d'imatges de geografia

 • TEMA 1

  LA TERRA

  globo

  Qüestionaris: 7
 • TEMA 2

  EL RELLEU DE LA TERRA

  Tasques: 5URL: 2
 • TEMA 3

  L'AIGUA A LA TERRA

  Tasques: 6
 • TEMA 4

  TEMPS ATMOSFÈRIC I CLIMA

  Resultat d'imatges de TIEMPO ATMOSFERICO

  Tasques: 7URL: 2
 • TEMA 5

  EL MEDI NATURAL AL MÓN

  En aquestos dos mapes tens enllaços a mapes interactius físics i polítics de tots els continents.

  Resultat d'imatges de mapa mon

  URL: 9Fitxer: 1
 • TEMA 6

  EL MEDI NATURAL D'ESPANYAespanya - europa

  Fitxers: 2URL: 6Qüestionari: 1Tasca: 1
 • HISTÒRIA

  INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA: LES FONTS I LA CRONOLOGIA

  Fitxer: 1Tasca: 1URL: 1Qüestionari: 1
 • TEMA 1

  LA PREHISTÒRIA: EL PALEOLÍTIC

  Visualitza la presentació

  Resultado de imagen de icono presentacion

  URL: 1Fitxers: 3Tasques: 3Qüestionari: 1
 • TEMA 2

  LA PREHISTÒRIA: EL NEOLÍTIC I L'EDAT DELS METALLS

  Visualitza la presentació des de la diapositiva 38 fins la 55.

  Resultado de imagen de icono presentacion

  Fitxers: 4Tasques: 3Pàgina: 1
 • TEMA 3

  LES PRIMERES CIVILITZACIONS: MESOPOTÀMIA I EGIPTEResultat d'imatges de reyes mesopotamia

  egipte

  Tasques: 11URL: 8Fitxer: 1
 • TEMA 4

  L'ANTIGA GRÈCIAResultat d'imatges de antigua grecia

  Tasques: 14URL: 3Fitxers: 5
 • TEMA 5

  L'ANTIGA ROMAResultat d'imatges de roma antigua

  Tasques: 15URL: 3Fitxer: 1
 • TEMA 6

  HISPÀNIA ROMANA

  Resultat d'imatges de hispania romana

  Tasques: 8URL: 1