Tema Nom Descripció
Tema 1 Pàgina Descripció
Fitxer Release notes firmware Babuino versió 3.2
Notes sobre la versió 3.2 del firmware
URL Blog de l'autor principal del projecte
URL Grup de discussió en Yahoo Groups (cal inscripció)
URL BabuinoBot (Robot Babuino)

Un exemple de Robot amb Babuino

URL Br-GoGO
Equip de desenvolupament brasiler de la tarja Br-GoGO (versió brasilera de la "GoGo Board" i del programa Blocos
URL Br-GoGo a Google Groups
Grup de discussió sobre Br-GoGo
Tema 2 Pàgina Carregar firmware a l'Arduino
Procés per carregar a la targeta Arduino el programa que convertirà aquesta en una "Babuino".
Fitxer Firmware Arduino versió 3.2
Versió 3.2 firmware Babuino
Pàgina Programa Blocos
URL Blocos ver. 0.3.2 trad. al valencià
El programa Blocos, amb traducció al valencià/català.
Per fer els nostres programes pel Babuino en llenguatge Logo de tipus icònic de peces de trenca-closques.
Aquesta versió te corregit l'error de comunicació: canviat el fitxer Communication.py per afegir un retard amb sleep() a la funció checkConnection
Fitxer Manual referència comandaments Babuino/Blocos (Anglés)
El manual de referència en anglés del llenguatge de programació del Babuino: Blocos.
Fitxer Manual referència comandaments Babuino/Blocos (Valencià)
Manual referència Blocos traduit al valencià (febrer 2011). En PDF
Fitxer Man. ref. comandaments Blocos (Valencià) editable (ODT)
El mateix manual d'abans, però en format ODT (Open Office.org Writer)
Pàgina Càrrega d'un nou programa Blocos
Procediment a seguir cada vegada que modifiquem i tornem a carregar un nou script Blocos.
Fitxer Llibreria Babuino

Fitxer ZIP amb llibreria per descomprimir i desar dins carpeta sketchbook/libraries per fer ús dels mètodes pel control del hardware del Babuino des de l'IDE Arduino

Abril 2014: canvie una coseta per poder tindre totes les 6 entrades analògiques.

Pàgina Ús llibreria Babuino

Instruccions d'ús de la llibreria

Tema 3 Pàgina Esquema amb targeta Arduino
Pàgina Esquema amb microprocessador ATMega "solt"
Pàgina Construcció sobre Protoboard
Pàgina "Shield" amb circuit imprés "Strip Board"
Fitxer Fitxer .odg (OpenOffice.org Draw) amb recursos Babuino Shield
Fitxer de dibuix .odg, d'OpenOffice.org Draw, per tant editable, amb els esquemes i dibuixos.
Fitxer Idem en format PDF (no editable)
El mateix fitxer del recurs anterior, però en PDF, per si no es disposa de l'OOo Draw.
Tema 4 URL Conversió de Servos a Motors de rotació contínua
Com modificar un servo per convertir-lo en rotació contínua.
Pàgina Sensors òptics IR reflexius (sensors línia i color)

CNY70 i TCRT5000

Pàgina Sensor obstacles per IR

Sensor distància per reflexió d'infra-rojos Sharp GP2D120

Pàgina Sensor obstacles ultra-sons

Sensor per ultra-sons

Pàgina Prova sensors- prg. Blocos inicial
Pàgina Prova sensors- prg. Blocos millorat
Fitxer Música per la prova de Ball
Fitxer "Tempus" cançó
Fitxer amb els diferents canvis de ritme de la cançó.
Carpeta Programes i altres informacions inicials
URL Programa ball
Tema 6 Pàgina Programa Blocos Seguidor
El programa pel seguidor solar