Tema Nom Descripció
URL Blog del professorat

Ací podeu trobar informacions útils i actualitzades del professorat de l'IES Gregori Maians

Tema 1 Pàgina DADES DEL CENTRE

Dades centre

Pàgina Com arribar a l'institut
URL Funcionament Xarxa interna centre
Document PDF, una miqueta antiquat, on s'explica el funcionament i els recursos de la xarxa local del centre.
Pàgina Treure informació pendents de l'SGD
Screencast sobre com treure la info dels pendents de l'SGD
Tema 2 Pàgina Donatius pel 50 aniversari

Pàgina on fer donatius pel 50 aniversari.

Tema 3 Fitxer Projecte Educatiu de Centre (22-1-09)
El PEC conforme està elaborant-se pel grup de treball, aquesta és la versió a 22 de gener de 2009. Format PDF.
Fitxer Pla de Convivència (21-01-10)
El Pla de Convivència que va ser elaborat pel Grup de Treball encarregat de la revisió del PEC s'ha hagut de revisar aquest curs. Aquesta és la versió aprovada el 21 de gener de 2010. Està en format PDF.
URL Pla de Millora
Pla de millora redactat durant el curs 2010-2011.
URL Reglament Règim Intern (Actualitzat 16/04/2015)

Reglament règim intern

URL Carpeta GDrive amb Models, Formularis, Logotips...

Carpeta a Google Drive amb diferents Models Formularis, Gràfics i Logotips:

  • Models per programar Activitats Extra-Escolars
  • Models pel professorat: justificació faltes, comissions
  • Models relacionats amb l'alumnat: absentisme, convivència, expedients, entrevistes...
  • Impresos i formularis per matrícula
  • Logos i gràfics del centre
  • Altres: plantilles amb encapçalaments, portades fax, etc...
URL Comunicació vaga alumnat
Document per ser signat pels pares dels alumnes (>3r ESO) que decideixquen fer vaga, a comunicar a direcció amb 5 dies d'antelació.
URL Absentisme - Model Annex-I
URL Absentisme - Model Annex-II
URL Logotips i altres gràfics

Logos del centre i altres recursos gràfics

URL Logotips conselleria

Enllaç a ZIP amb els logotips de conselleria en diferents formats i disposicions.

URL Plantilla centre (OTT)

Una plantilla amb capçalera en format platilla d'open document

URL Plantilla Fax IES (OTT)

Fax en format plantilla Open Document

URL Model confirmació plaça 11-12
Model per la confirmació de plaça pel curs 2011-2012.
Tema 4 Pàgina Documentació per la Formalització de la Matrícula 15-16

Enllaços a carpetes en G Drive amb els formularis i documents per a la formalització de la matrícula dels alumnes als diferents cursos i nivells. Els Sobres de Matrícula en format electrònic.

URL Llistat llibres text curs 2015-16

Aquest és el llistat dels llibres de text pels diferents grups i nivells.

URL Llista usuaris/contrasenyes xarxa alumnes

Full de càlcul de Google, amb els usuaris i contrasenyes pels alumnes del curs 2015-16. Només és accesible als professors després d'haver iniciat sessió.

URL Horari d'atenció a mares i pares dels professors 15-16

Llista amb les hores d'atenció a mares i pares de cada professor/a.

Pàgina Documentació per la Formalització de la Matrícula 14-15

Enllaços a carpetes en G Drive amb els formularis i documents per a la formalització de la matrícula dels alumnes als diferents cursos i nivells. Els Sobres de Matrícula en format electrònic.

URL Usuari xarxa Alumnes 12-13

Llistat PDF dels nom d'usuari i password dels alumnes. Només accesible pels professors.

URL Horaris Grups i aules curs 12-13

Horaris provisionals

Fitxer Horaris Professors, Grups i Aules Curs 10-11
Els horaris del curs 2010-2011.
Tenim els horaris dels professors, els dels grups i els de les aules.
Fitxer Horaris Grups i Aules curs 11-12

Horaris curs 11-12

Fitxer Plànols aules 12-13

Plànols 12-13

Fitxer Plànol distribució aules i espais 10-11
El plànol amb la distribució d'aules pel curs 2010-2011
URL Llistat llibres en PDF curs 2012-13

LListat llibres

Fitxer Llistat llibres 11-12

Llistat de llibres pel curs actual en format PDF.

Si encara no el teniu, podeu aconseguir l'Adobe Reader ací.

URL Programacions didàctiques 12-13

Programacions didàctiques pel curs 2012-2013.

URL Programacions didàctiques curs 11-12

Programacions didàctiques

Tema 5 URL Disposicions legals PQPI
Recull de disposicions legals referents als PQPI (pàgina en conselleria).
Models sol·licituds, certificacions, etc...
URL Ressolució sol·licitud PQPI's 2009-2010
Ressolució de conselleria per renovar PQPI's, demanar segon nivell i sol·licitar-ne de nous.
URL Resolució Ordenació Batxillerat
Tema 6 URL Orde Regulació Plans Foment Lectura dels centres
URL Directrius per a l'elaboració dels PFL
URL Exemple PFL Edicions Bromera (PDF)
URL Exemple PFL Edicions Bromera (RTF, editable)
URL Recull activitats FL que JA es fan
Escrits dels departaments on es recullen quines Activitats de Foment de la Lectura ja s'estan duen a terme a les respectives matèries.
URL Recull d'actuacions i activitats que fem
Document elaborat en base a les aportacions de diversos departaments didàctics prenent com a model de format el proposat pel professor Fluixà (Ed. Bromera): en fase de "construcció".
Pàgina Biblioteca Tutoritzada (16-17)

Sessió "Les TIC com a recurs de lectura"

Tema 7 Fitxer Climogrames i piramides de població amb full de càlcul
Un full de càlcul d'OOo amb climogrames i piramides de població.
Fitxer Ídem en format Excel
És el mateix, però en format Excel (.xls).
Està guardat des de OOo (no tinc Office), és possible algun error de format.
Pàgina Construcció d'un motor de CC
Motor de CC molt senzill
Fitxer Llançadora Gnome pel "Festo Pneumàtic" sobre Wine
Per llançar el programa "Festo Pneumàtic" sobre Wine que tenim allotjat al servidor samba de l'institut.
URL Web sobre el Portfolio a conselleria

Punt d'entrada principal a la web sobre el portfolio al site de la Conselleria d'Educació de la GVA.

Fitxer Accés a carpeta amb llençadores de programes al servidor

Fitxer .desktop que dóna accés a una carpeta al servidor on estan les llençadores (també altres fitxers .desktop) dels programes instal·lats al servidor.

Tot està dins el recurs "programari" al servidor.

Tema 8 Pàgina Formació en convivència

Curs de millora de la convivència amb Paco Cascón

Tema 9 URL SEPIE

Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación.

Abans OAPEE, la pàgina oapee.es té exactament els mateixos continguts.

Pàgina Informació inicial

Vàries informacions inicials: canal YTB, Vídeo descripció, Twitter, Facebook