Tema Nom Descripció
URL Bloc de la classe

a

Fitxer equacions

exercicis

Tema 1: Fraccions URL Fraccions

Fraccions, significat i operacions

URL Fraccions

Tema i exercicis de fraccions

Fitxer problemes de fraccions

Problemes senzills de fraccions

Fitxer Problemes de fraccions 2

Més ex de fraccions

URL Repàs de mcm i MCD

Exercicis i problemes de repàs

Tema 2: Potències i arrels de nombres enters URL Potències i arrels de nombres enters


Objectius

Aquesta quinzena aprendràs:
• Expressar multiplicacions d'un
nombre per ell mateix en
forma de potència.
• Efectuar operacions amb
potències.
• Treballar amb potències de
base 10.
• Expressar nombres en notació
científica.
• Calcular arrels quadrades.
• Fer càlculs amb l'ajut d'una
calculadora

URL Exercicis de potències I

Practica amb les potències

URL Exercicis de potències II

Practica amb les potències

Tema 3: Nombres decimals URL Nombres decimals

Recursos i exercicis

Tema 4: Expressions algebraiques URL Expressions algebraiques

a

Fitxer Full d'exercicis

Full d'exercicis d'expresions algebraiques

Fitxer Deures Nadal

a