Tema Nom Descripció
URL Bloc d'aula Tecnologia Industrial

Bloc de Tecnologia Industrial a Blogger

URL Editor de fòrmules matemàtiques de CodeCogs

Un dels molts editors de fòrmules en codi Latex que hi ha per la web.

URL Editor de Fòrmules matemàtiques alternatiu
URL Com "pujar" fitxers i documents a Moodle, Compartint a Google Drive

Explicació (està com a pàgina al curs TEC1ESO) de com utilitzar Google Drive per enllaçar documents a Moodle. No s'emboliqueu amb la navegació de dins del quadre! No la utilitzeu!

Tema 1 URL Magnituds, Unitats i Sistemes d'unitats en Tecnologia

Gràfic amb les magnituds, les unitats i els tres sistemes d'unitats més emprats en tecnologia.

URL Tecnologia Industrial a recursos TIC (Prj. Techno MEC)

Pàgines web en Flash sobre varis temes de Tecnologia Industrial de 1r i 2n.

Un dels temes que conté és tot el bloc d'energies de Tecnologia Industrial-I

Pàgina Formes de manifestació de l'energia

Descripció de les 6 formes d'energia bàsiques

Pàgina Transformacions Energètiques. Rendiment.

Transformacions energètiques. Rendiment.

Pàgina Exemples exercicis i problemes resolts

Exercicis i problemes del llibre de McGraw-Hill resolts

URL Consells IDAE estalvi energia a la llar

Vídeo amb consells per estalviar energia a la llar, amb enllaços a altres vídeos sobre estalvi energètic.

URL Etiqueta Europea Eficiència energètica

Descripció a la Wikipèdia de l'etiquetatge energètic dels electrodomestics i altres aparells.

Tema 3 URL Unitat 2 a Web Projecte Techno

La unitat 2 d'aquesta web en flash

Pàgina Infografies sobre Energies No Renovables

Algunes infografies sobre diferents aspectes de les fonts d'energia No Renovables.

URL Informe: Energia en Espanya-2014

Pàgines del "Fòrum Nuclear" amb totes les dades (en format tabular, no gràfics) sobre producció i consum d'energia a Espanya.

URL Llibre de l'Energia a Espanya 2011 (PDF)

Llibre-Informe sobre l'Energia a Espanya i al món 2011. Editat anualment pel Ministeri d'Indústria i Energia.

Pàgina Centrals tèrmiques

Centrals tèrmiques

Pàgina Vídeos: Energia Nuclear, Reactors Nuclears, Central Nuclear

Vídeos amb explicacions sobre la energia Nuclear:

  1. Principis Energia Nuclear (Anglés).
  2. Reactors Nuclears (Anglés).
  3. Central Nuclear amb reactor PWR, amb moltes dades numèriques reals.
Tema 4 URL Unitat 3 a Web Projecte Techno

La unitat 3 d'aquesta web en flash parla d'energies renovables.

Pàgina Infogràfies Energies Renovables

Infogràfies de Consumer.es sobre diversos aspectes de les Energies Renovables.

URL Recull infografies Consumer

Pàgina on es recullen les infografies de consumer.es sobre medi ambient, moltes d'elles relacionades amb les energies renovables.

Tema 5 URL Circuit elèctric: símil hidràulic

Flash amb símil hidràulic i explicació relacions conceptes, unitats, etc...

Pàgina Presentació: UD-4 Circ. corrent continu - McGraw

Presentació amb tot el contingut de la UD 4 d'un altre llibre

Pàgina Resolució circuits sèrie-paral·lel

Presentació amb la resolució de circuits mixtes

Pàgina Resolució circuits CC vàries malles

El millor mètode sobre Kirchhoff que he pogut trobar, encara que no és massa bo!!!

Tema 6 Pàgina Vídeos introductoris descriptius

Vídeos descriptius de sistemes pneumàtics.

URL Components Pneumàtics (Flash)

Pàgina amb animacions flash dels components pneumàtics, només allò bàsic i imprescindible.

URL Unitat 6 a Web Projecte Techno

La unitat 6 d'aquesta web en flash parla de pressió i pneumàtica

URL Sistemes Pneumàtics (Xtec, molt completa)

Web allotjada a la XTEC feta per un professor de Tecnologia i un alumne de Batxillerat com atreball de recerca.

Ho té tot sobre la pneumàtica des de la producció de l'aire comprimit fins exemples d'aplicació.

Fitxer Accés a FluidSIM3.6 al server sobre Wine

Accés directe a la còpia al servidor del programa FluidSIM3.6 versió completa, per a que s'execute sobre Wine.

URL Instal·lador FluidSIM3.6

Fitxer ZIP amb l'instal·lador de FluidSIM 3.6.

Aquest fitxer està allotjat a Google Drive, per tant quan cliqueu, vos demanarà que es valideu amb un compte de Google Apps for IES Gregori Maians i després vos mostrarà el contingut del ZIP, llegiu el fitxer .txt per a més instruccions.