Tecnologia 2n ESO: Tots els participants

Filtres

La Tecnologia i el procés tecnològic

Tasca Tasca Obtindre vistes

Tasca Tasca Dibuixar perspectiva isomètrica amb reixeta

Tasca Tasca Nom en 3D isomètric

Màquines i Mecanismes

Tasca Tasca Realtimeboard de "Màquines i mecanismes"