Dirigit als alumnes de Matemàtiques per a les Ciències Socials de 2 BAT.
Aci tindran enllaços a pàgines amb exàmens de selectivitat dels darrers cursos, així com materials diversos per a treballar l'assignatura.