Curs amb continguts sobre la placa "Babuino". És un metacurs que té com a fill al curs de 4t Tecno, per tant tots els matriculats en aquell ho seran en aquest.
Està pensat com a part del 3r trimestre.