Curs per als professors de l'IES Gregori Maians, sobre recursos TIC i en especial l'ús de les Google Apps, Moodle i Sistema Operatiu instal·lat al centre.