Per a utilitzar un WiiMote com a ratolí i com a pissarra digital interactiva