Materials, continguts i activitats per l'optativa troncal d'informàtica de 4t d'ESO.