Curs virtual creat per a la gestió de la matèria de CIÈNCIES SOCIALS. HISTÒRIA de 4 ESO