Recursos, continguts i activitats de l'assignatura