Matemàtiques de 1r de Batxillerat de Ciències, de 1 BAT A