Curs per al grup 3r ESO "TIC".

Meta-curs: els alumnes inscrits ací, automàticament passen a ser inscrits en els cursos fills de les distintes matèries.