Curs per a Ciències Aplicades I. 1r FPB Informàtica