Propostes de problemes, i materials diversos per al Taller de Matemàtiques de 1r i 2n ESO