Aquest serà un Meta-Curs, heretarà els usuaris inscrits al curs pare, curs normal 1r eso