Curs per posar recursos i activitas que servisquen pel funcionament dels organs interns del centre: CoCoPe, delegats, normalització lingüística, convivència...