Curs virtual creat per a la gestió de la matèria de CIÈNCIES SOCIALS. HISTÒRIA de 4 ESO

Curs creat per gestionar el procés d'aprenentatge del grup de primer ESO C

Aula virtual per al grup de SEGON ESO C - curs 2016 - 17

Materials curriculars i aula virtual de l'assignatura HISTÒRIA D'ESPANYA de segon de batxillerat

Materials curriculars, apunts, esquemes, activitats, reculls de premsa... per al desenvolupament de l'assignatura de Primer de Batxillerat "HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI"