Curs virtual de l'assignatura Història d'Espanya de segon de batxillerat

Curs virtual creat per a la gestió de la matèria de CIÈNCIES SOCIALS. HISTÒRIA de 4 ESO

Curs creat per gestionar el procés d'aprenentatge del grup de primer ESO C

Aula virtual per al grup de SEGON ESO C - curs 2016 - 17

Materials curriculars i aula virtual de l'assignatura HISTÒRIA D'ESPANYA i de GEOGRAFIA D'ESPANYA de segon de batxillerat

Materials curriculars, apunts, esquemes, activitats, reculls de premsa... per al desenvolupament de l'assignatura de Primer de Batxillerat "HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI"