Recursos per al curs de 1r de Batx.

Material didàctic addicional per a preparar examens , proves PAU , videos didàctics etc..