Per posar cursos i/o metacursos per nivells: per a 1r ESO, per a Btx, etc...

Curs per al grup 3r ESO "TIC".

Meta-curs: els alumnes inscrits ací, automàticament passen a ser inscrits en els cursos fills de les distintes matèries.

Curs per al grup 2n ESO TIC

Curs per a el grup de 1r ESO "TIC"