Cursos del Dpt. de ViP
Ací es pot fer un seguiment de les vostres pendents d' aquest departamenttímid

Ací veurem els temes de 1er. ESO.

És molt important que els alumnes valoren la bona presentació de cadascun dels treballs que entreguen i la data de entrega

Ací activitats o teoria que tinguen a veure amb 4t. ESO, bé en la part artística o en la tècnica.