Categoria per les matèries assiganades al dpt. de Filosofia.