El fenomen de la immigració ens aproxima a altres cultures, altres creences, estils de vida diferents i altres religions.