Aula virtual per desenrotllar el PROGRAMA D'ENRIQUIMENT CURRICULAR I ALTES CAPACITATS. En aquest espai deixarem recursos i activitats del curs.

Per posar infos i recursos

Curs per als professors de l'IES Gregori Maians, sobre recursos TIC i en especial l'ús de les Google Apps, Moodle i Sistema Operatiu instal·lat al centre.

Curs per posar recursos i activitas que servisquen pel funcionament dels organs interns del centre: CoCoPe, delegats, normalització lingüística, convivència...
Açò és el resum del curs...