Calendari

| dimecres, 20 març 2019 |

Post sobre projecte Pont Llevadís

00:00

Redacta un post al bloc d'aula sobre el projecte del pont llevadís:

  • Descriu en què consisteix el projecte
  • Quina solució triareu i per què.
  • Procés de treball dut a terme fins ara.
  • Fotos, dibuixos, esquemes utilitzats pel projecte
  • Previsions de treball futur.
El treball ha de ser individual, recorda etiquetar el teu post i posa ací un enllaç a ell.
Esdeveniment global

Claustre extraordinari

13:50 » 14:15
Esdeveniment global

CLAUSTRE EXTRAORDINARI

14:15 » 14:45
Informació sobre la normativa de protecció de dades en centres educatius públics de la Generalitat ValencianaInformació sobre les faltes de professorat full amb normativa "provisional"de moment, s'han bloquejat els comptes google suite 1r i 2n ESOla resta, de moment, podem continuar fent ús de plataformes al "núvol" però sense dades; també correu electrònic genèric...comunicacions amb dades personals internes i externes sempre per itacaatenció a professorat whatsapp o altres amb alumnatel concepte de falta d'assistència va referit a qualsevol sessió lectiva o no de l'horari personalSEMPRE cal comunicar la falta d'assistènciaSEMPRE se necessita l'aprovació de la direcció: en qualsevol circumstància, també activitats extraescolars.justificació 5 dies lectius

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/nmw-bstc-oio
+1 478-352-1652 PIN: 966299597#