Calendari

| divendres, 21 juny 2019 |
Esdeveniment global

COMISSIÓ COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

13:15 » 14:15
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anteriorNomenament caps departament curs 2019 - 2020Publicació llibres de text per al curs 2019 - 2020, i xarxa llibres.Organització curs 2019 - 2020Resultats proves selectivitat 2019 - convocatòria ordinàriaProposicions i preguntes

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/bek-woxv-mwy
(US) +1 651-447-7681 PIN: 390868369#
Esdeveniment global

FI DE CURS - 4ESO, 2CFGM, 2FPB

20:00 » 22:00

ACTE DE FI DE CURS - 4ESO, 2CFGM, 2FPB
Lliurament d'Orles i Diplomes.
Esdeveniments en marxa