Calendari

| dimecres, 29 maig 2019 |
Esdeveniment global

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

14:00 » 15:00
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anteriorInformació sobre la implantació i organització del TALLER DE REFORÇ D'ESOSeguiment ABSENTISMEMesures sobre el PAM curs 2019 - 2020Debat sobre: INTERCANVIS ESCOLARS; seguiment prova PAU; "concurs d'idees" sobre la revista del 50 aniversariProposicions i preguntes

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/ofk-ijhd-vnc
(US) +1 302-316-4720 PIN: 330093762#
Esdeveniments en marxa