Calendari

| dimecres, 27 març 2019 |
Esdeveniment global

CCP

14:00 » 15:00
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
2. Seguiment i avaluació del PAM
3. Valoracions sobre la segona avaluació
4. Altres assumptes: Pla de foment lector; 50 aniversari; Fira de l'estudiant de Gandia; tribunals proves accés...
5. Proposicions i preguntes

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/bwr-okte-jof
(US) +1 631-605-8628 PIN: 369654889#
Esdeveniments en marxa
Esdeveniment global

CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO - 4ESO, 1BAT

dilluns març 25, 08:00 » dilluns abril 1, 13:00

Termini per sol·licitar els Campus Científicos de Verano 2019
Dirigits a l'Alumnat d'Altes Capacitats de 4ESO i 1BAT.
Han de cursar opcions de Ciències.