Calendari

| dimecres, 6 març 2019 |
Esdeveniment global

XARRADA: "REPRENGUEM L'ALCOHOL" - 3ESO B

11:15 » 12:10
XARRADA: "REPRENGUEM L'ALCOHOL"
Impartida per l'UPCCA. Dirigida a l'alumnat de 3ESO B.
Departament d'Orientació
Esdeveniment global

CoCoPe

14:00 » 15:00
Aprovació. si s'escau, de l'acta de la sessió anteriorValoracions i propostes sobre la segona avaluació 2 BAT i 2CFGSPAM de centre: proposta d'actuacionsProposta d'incorporació d'activitat extraescolar 2BAT per al 26 de març / DIA MUNDIAL DE L'ESPORT 5 d'abril / 9 i 10 de maig: 1r batxillerat CLÀSSIQUES / Proposicions i preguntesCalendari PENDENTS

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/opz-dxhg-nfg
(US) +1 929-277-6280 PIN: 616252550#