Calendario

| miércoles, 26 de septiembre de 2018 |
Evento global

CoCoPe

13:00 » 14:15
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anteriorTractament sobre el projecte de centre de la primera i segona avaluació (30 minuts).Valoracions i propostes de millora de les proves PAU del curs 2017 - 2018 (20 minuts).Altres informacions: "PAF" i "Biblioteca tutoritzada" , 50 aniversari (10 minuts)Proposicions i preguntes

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/taa-hotu-hgv
+1 575-616-2130 PIN: 772838705#
Evento global

EQUIP DE TRANSICIÓ

16:30 » 17:30
Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anteriorConstitució de la comissió: anàlisi de l'Orde 46 / 2011, i nomenament de secretari / a.Establiment del calendari i horari de reunions ordinàries per al curs 1819Constitució, si procedeix, de comissions de treball.Proposicions i preguntes

Questo evento include una videochiamata.
Partecipa: https://meet.google.com/dgq-svca-cjw
+1 657-222-4719 PIN: 623324596#